Ordningsregler

Dessa regler är till för att alla, nyinflyttade och gamla medlemmar snabbt skall kunna informera sig om hur vår förening fungerar. Förslag till förbättringar eller förändringar av dessa regler kan lämnas till styrelsen.

Föreningen

Vi i femman är en bostadsrättsförening som bildades 1996. Vi äger tillsammans fastigheten Muttern 8 på Heleneborgsgatan 5 A, B och C. Huset byggdes 1914 och består av 35 bostadsrättslägenheter och 3 hyreslokaler.

Nyinflyttad

Ert namn på dörren ändras av vår förvaltare Nabo. Ibland kan det dröja några veckor.

Av den förra bostadsrättsinnehavaren ska du ha fått nyckel till tvättstuga/vind/källare/port samt föreningens stadgar via mäklaren.

Varje medlem är skyldig att känna till innehållet i bostadsrättsföreningens stadgar så läs igenom dem och kontakta styrelsen om ni har några frågor.

Kontaktuppgifter för styrelsen och vår förvaltare Nabo finns på anslagstavlorna i A och B porten och på hemsidan www.vi-i-femman.se.

Att bo tillsammans i flerfamiljshus

Vår fastighet är gammal och lyhörd så vi försöker visa hänsyn till varandra alla tider på dygnet.

Du som bor i ett flerfamiljshus har kanske grannar över dig, under dig och på sidorna. Att bo tillsammans kräver både hänsyn och tolerans. Det är inte helt störningsfritt i ett hus där många människor ska leva. Små barn låter, toaletter brusar, TV-apparater och tvättmaskiner kan höras, cigarettrök kännas. Mycket får man helt enkelt lära sig att leva med, det ingår i boendeformen.

Alla ska kunna ha en fest ibland, men meddela i tid med en lapp på anslagstavlan. Om någon stör så knacka på så löser det sig säkert!

Renoveringar

Om ni ska renovera lägenheten är det viktigt att ni först läser ”Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter” i våra stadgar.

 Tänk på att för större ingrepp i er lägenhet, såsom renovering av badrum och kök eller arbeten på bärande konstruktioner, så behövs styrelsens skriftliga godkännande. Förändringar kan påverka bärande konstruktioner, ventilations och rökkanaler som användes av flera lägenhetsinnehavare etc. Det är alltid bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite! Det är många lägenheter som har renoverats i föreningen så det finns alltid tips om vad andra gjort gällande ombyggnationer mm. Hantverkare ska ha tillämplig auktorisering, t.ex. ”Säker vatten” eller behörighet som elinstallatör. Arbetet ska besiktigas av certifierad besiktningsman.

Renoveringar och reparationer i lägenheten som kan vara störande för grannarna bör göras under dagtid med början tidigast kl 08.00 på vardagar (helgdagar kl 10.00) och vara avslutade senast kl 20.00. Här innefattas bland annat borrning och hamrande i väggar, golv och tak. Är man osäker på vad som är störande kan man ju alltid knacka på hos kringboende grannar och fråga om det hörs eller inte.

Tänk på att renoveringar smutsar ner mer än normalt i trapphuset. Ta en extra sväng med sopskyffeln och håll rent i trappuppgången medan ni renoverar.

Sätt upp en lapp på en anslagstavlan med information om vem det är som renoverar och era kontaktuppgifter så grannarna kan kontakta er vid behov.

Ska ni renovera badrum eller kök så står föreningen för materialkostnaden för nya ballofixer  – kontakta styrelsen för mer information.

Barnvagnar

Vi har begränsad plats för barnvagnar i våra barnvagnsförråd så om ni aldrig eller sällan använder er vagn så är det tacksamt om ni ställer undan den i ert källar- eller vindsförråd för att lämna plats åt andra. Barnvagnar får inte ställas portar och trappuppgångar pga brandbestämmelser. Om platsen i det lilla barnvagnsrummet i C-porten är fullt finns det kanske plats i B-porten eller A-porten.

Trappuppgångarna

På grund av brandbestämmelser får man inte förvara något alls i trappuppgångarna, det är både för brandrisken och utrymningsmöjligheterna. Vädringsbalkongerna är till för vädring och det är för allas trivsel som vi inte skall förvara saker på dessa.

Rökning

För allas trevnad så lämnar vi självklart inte fimpar efter oss på innergården eller i trapphusen, tänk på alla små barn i föreningen som gärna stoppar småsaker i munnen och ta med er era fimpar. Det är absolut förbjudet att röka i trapphus, tvättstuga på vinden eller i källaren.

Balkonger

Balkongskydd får monteras, använd enfärgat tyg, helst mörkblått, vinrött, mörkgrönt eller beige. Väggfast markis får monteras den skall i så fall vara i en beige färg (fasadlik). Se vad dina grannar har och anpassa ert val. Blomlådor får endast hängas på insidan av räcket av säkerhetsskäl. Grilla inte på balkongen, ta ner grillen på gården eller använd vår gemensamma grill på innergården istället. För allas trevnad, använd inte balkongen som ett extra förråd.

Innergården

Gården är till för alla – stora som små. När man nyttjar de gemensamma utrymmena så städar man efter sig, sina gäster och sina barn. Lär barnen att leksakerna ska tillbaka i korgarna när leken är slut, och att man kan parkera cyklar snyggt och prydligt i och ur vägen för folk som vill passera.

Använd gärna vår utomhusgrill på innergården men se till att släcka ordentligt efter er och lämna grillplats och bord / stolar i ett trevligt skick. Diska grillgallret efter dig. Gammal kall aska kan man lägga i rabatterna.

Om man ska ha ett större sällskap på gården (tex kalas, grillfest, examen etc), förvarnar man sina grannar med en lapp på anslagstavlan. Givetvis kan alla boende ändå använda gården, grillen etc J

Parkera cyklar i cykelställen, två gånger i veckan tömmes soporna och man måste kunna komma fram med sopkärlen utan att behöva röja vägen först.

Gemensamma städdagarna

Föreningen har städdagar 2 ggr per år och är välbesökta och dessutom trevliga tillfällen att träffa grannar och umgås. Vi städar och fixar saker i föreningen och avslutar med att äta något lätt tillsammans. Om man inte kan närvara på städdagen betalar man en symbolisk frivillig avgift till kassören. Detaljer meddelas på kallelsen till städdagarna.

Tvättstugan

Tvättstugan får endast användas av medlem (hyresgäst) boende i föreningen.

 • Tider bokas via appen Boka tvättid, eller via den skärm som sitter på väggen inne i tvästtugan.
 • Torkning – får ske 45 minuter efter avslutat tvättid.
 • En bokat tid ska tas i anspråk senast 1 timme efter att passet inleds. Om inte blir tiden fri att nyttjas av annan.
 • Man får inte färga textilier om det innebär att maskinerna blir missfärgade.
 • Man får inte tvätta mattor.
 • Tvättpåse måste användas vid tvätt och tork av bygel-BH (eftersom det vanligaste felet vid trasig maskin).
 • Torka av tvättmaskinerna och gör dem rena från överblivet tvättmedel samt rengör filtren i torktumlare och torkskåp från ludd och smuts.
 • Det lilla torkskåpet blir inte lika varmt som det stora så där hänger du bäst tunnare plagg / textilier.
 • Städa efter dig, man skall kunna tappa ren tvätt på golvet utan att behöva tvätta om den.
 • Vid fel på maskinerna: kontakta vår förvaltare Nabo.
 • Använd gärna miljövänligt tvättmedel.
 • Lämna tvättstugan som du vill finna den.

Vindsutrymmen och källarförråd

Alla har rätt till 2 små förråd eller ett stort förråd, oberoende av lägenhetens storlek. Styrelsen har en inventeringslista över förråden. När man flyttar ska man tömma sitt förråd och lämna det tomt och olåst. Vi rekommenderar att du inte förvarar något i källaren som kan ta skada av den fuktigare miljön där.

Det är inte tillåtet att förvara personlig egendom eller avfall i gångarna på vinden/källaren. Det är heller ej tillåtet att förvara något som är brandfarligt eller på annat sätt kan förorsaka olägenhet eller skada i utrymmena.

Hobbyrum

Hobbyrummet i källaren i gathuset får disponeras fritt av alla medlemmar men se till att städa upp efter dig. Sopa upp sågspån, ta med plankbitar, penslar och färgburkar. Lämna rummet som du vill finna det. Brandfarligt material får aldrig lämnas i hobbyrummet.

Sopor

Sunt förnuft råder! Knyt ihop din soppåse ordentligt och överfyll inte behållarna. Tänk på våra sophämtare – släng inga vassa föremål eller glas i hushållssoporna, då kan de skada sig. Det är endast hushållssopor och tidningar som får lämnas i soprummet (se respektive skyltar). Använd återvinningscentralen på gatan för glas, metall, plast och kartonger / pappers-förpackningar.

Ställ inte soppåsar utanför dörren i trappan i väntan på att bära mer den, dom både läcker och luktar ofta.

Grovsopor

Grovsopor (kartonger, möbler, byggavfall, el etc) måste ni köra själva till en återvinningscentral (tex Vanadisberget) eller till de miljöstationer som finns runt omkring i närområdet. Det finns även ambulerande alternativ (Återvinningsbåten). Tider för dessa finns på http://stockholm.se.

Föreningen har tidigare haft en grovsoprum samt tidningsinsamling som vi stängde eftersom det missköttes och blev dyrt för föreningen. Hamnar det grovsopor i soprummet måste vi betala för extra hämtningar vilket ju blir en kostnad för alla i föreningen.

Airbnb

För att de som vill hyra ut ska kunna göra det snabbt och lätt utan att varje gång be om tillstånd av föreningen – och för att antalet uthyrningar inte ska bli så många att de liknar hotellverksamhet – har vi beslutet om ett antal regler för korttidsuthyrning via exempelvis Airbnb.

 • Godkännande av hyresgäst från styrelsen krävs inte vid varje korttidsuthyrning.
 • Namn, personnummer och telefonnummer till den som ska hyra ska dock alltid meddelas styrelsen senast 2 dagar före korttidsuthyrningen.
 • Korttidsuthyrning tillåts max 5 ggr per år och/eller totalt max 5 veckor per år. Vill någon hyra ut längre perioder i sträck ska uthyrningen följa reglerna för andrahandsuthyrning.
 • Lägenhetsinnehavaren måste vara tillgänglig under uthyrningsperioden och ansvarar för att de som hyr informeras om brf trivselregler och för att dessa följs.

Avgifter

Årsavgifter fördelas enligt stadgarna på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas ursprungliga insatser. Insatsen betalas till föreningen av den första bostadsrättsinnehavaren för respektive lägenhet. Det vill säga när bostadsrättsföreningen bildades.

Vår förvaltare Nabo

Vi har en förvaltare som sköter om vår ekonomi, fastighetsskötsel och teknisk förvaltning – Nabo.

Detta innebär för oss medlemmar att Nabos fastighetsskötare går en rondering i vår fastighet varje vecka. De uppmärksammar oss på eventuella brister och åtgärdar småfel.

Ihop med vår förvaltare jobbar styrelsen långsiktigt med den tekniska förvaltningen av fastigheten med en underhållsplan för att undvika obehagliga överraskningar vad gäller tex våra stammar, tak, fönster osv samt med en ekonomisk plan för att hålla vår ekonomi i balans.

Alla medlemmar kan ringa in och felanmäla trasiga lampor, kärvande dörrar etc till Nabo eller via deras hemsida www.nabo.se.

Nabo åtgärdar inte fel i medlemmars lägenheter med undantag av stopp i badrumsavloppen.

Vi har en historia med låga brunnar i icke renoverade badrum. Får en medlem stopp i sitt avlopp och har försökt avhjälpa detta själv utan resultat så får man ringa Valvet och be om hjälp. Är orsaken till stoppet uppenbart orsakat av medlemmen själv får medlemmen betala. Annars står föreningen för kostnaden.

Är man som enskild medlem behov av olika tjänster (rörmokare, snickare etc) så går det alltid att kontakta Valvet för att få en offert.

Nabos kontaktuppgifter finns även i våra trappuppgångar vid anslagstavlorna.

Välkommen till Vi i Femman!

Uppdaterat Maj 2023